Điều hòa General 1 chiều

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa treo tường General 18000BTU, 2 cục 1 chiều,inverter
Giá: 17,350,000 đ

Điều hòa General 25000 BTU

Điều hòa nối ống gió General ARG25ALC 25000BTU, 1 chiều
Giá: 24,150,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa nối ống gió General ARG18AL 18000BTU, 1 chiều
Giá: 19,100,000 đ

Điều hòa General 54000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG54ABA3W 54000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 45000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG36ABA3W 36000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 36000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG36ABA3W 36000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 30000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG30ABA-W 30000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 24000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG24ABAJX 24000BTU, 1 chiều
Giá: 24,650,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG18ABAJX 18000BTU, 1 chiều
Giá: 21,400,000 đ

Điều hòa General 54000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG54ABAS 54000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 45000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG45ABAS 45000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 36000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG36ABAS 36000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 25000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG25ABAR 25000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: 27,350,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG18ABAB 18000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: 22,550,000 đ

Điều hòa General 12000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG12ABABZ 12000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: 19,700,000 đ

Điều hòa General 24000 BTU

Điều hòa treo tường Generel ASGA24FMTA 24000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: 16,800,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa treo tường Generel ASGA18FMTA 18000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: 13,800,000 đ

Điều hòa General 30000 BTU

Điều hòa âm trần General 30000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 12000 BTU

Điều hòa treo tường General 12000BTU 2 cục 1 chiều,inverter
Giá: 10,900,000 đ
ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang