Mua Điều hòa General chính hãng

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa treo tường General 18000BTU, 2 cục 1 chiều,inverter
Giá: 17,350,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa treo tường General 18000BTU, 2 cục 2 chiều,inverter
Giá: 21,150,000 đ

Điều hòa General 30000 BTU

Điều hòa nối ống gió General ARG30RLC 30000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 25000 BTU

Điều hòa nối ống gió General ARG25ALC 25000BTU, 1 chiều
Giá: 24,150,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa nối ống gió General ARG18AL 18000BTU, 1 chiều
Giá: 19,100,000 đ

Điều hòa General 54000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG54RBA3W 54000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 45000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG45RBA3W 45000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 36000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG36RBA3W 36000BTU, 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 30000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG30RBA-W 30000BTU, 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 24000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG24RBAJ 24000BTU, 2 chiều
Giá: 28,550,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG18RBAJ 18000BTU,2 chiều
Giá: 24,650,000 đ

Điều hòa General 54000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG54ABA3W 54000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 45000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG36ABA3W 36000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 36000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG36ABA3W 36000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 30000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG30ABA-W 30000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 24000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG24ABAJX 24000BTU, 1 chiều
Giá: 24,650,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG18ABAJX 18000BTU, 1 chiều
Giá: 21,400,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG18RBAB 18000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: 25,700,000 đ

Điều hòa General 25000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG25RLD-W 25000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 30000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG30RLD-W 30000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 36000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG36RLC3W 36000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 45000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG45RLB3W 45000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 54000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG54RLB3W 54000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 12000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG12RBAB 12000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: 23,400,000 đ

Điều hòa General 54000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG54ABAS 54000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 45000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG45ABAS 45000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 36000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG36ABAS 36000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 25000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG25ABAR 25000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: 27,350,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG18ABAB 18000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: 22,550,000 đ

Điều hòa General 12000 BTU

Điều hòa âm trần General AUG12ABABZ 12000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: 19,700,000 đ

Điều hòa General 24000 BTU

Điều hòa treo tường Generel ASGA24FMTA 24000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: 16,800,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa treo tường Generel ASGA18FMTA 18000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: 13,800,000 đ

Điều hòa General 30000 BTU

Điều hòa Multi General 30000BTU 2 cục 2 chiều inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 24000 BTU

Điều hòa âm trần General 24000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 30000 BTU

Điều hòa âm trần General 30000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 12000 BTU

Điều hòa treo tường General 12000BTU 2 cục 1 chiều,inverter
Giá: 10,900,000 đ

Điều hòa General 12000 BTU

Điều hòa treo tường General 12000BTU 2 cục 2 chiều, inverter
Giá: 11,450,000 đ

Điều hòa General 9000 BTU

Điều hoà treo tường General 9000BTU 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 10,250,000 đ

Điều hòa General

Tìm theo giá

Loại điều hòa

Đặc điểm nổi bật

Công suất lạnh (BTU/H)

ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang