Điều hòa LG 1 chiều inverter

Điều hòa Treo tường LG 18000 BTU

Điều hòa treo tường LG 18000BTU, 2 cục 1 chiều, inverter
Giá: 15,500,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 13000 BTU

Điều hòa treo tường LG 13000BTU, 2 cục 1 chiều, inverter
Giá: 10,000,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 10000 BTU

Điều hòa treo tường LG 10000BTU, 2 cục 1 chiều, inverter
Giá: 8,500,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 2400 BTU

Điều hòa treo tường LG V24ENC 24000BTU 1 chiều inverter,ga R410A
Giá: 18,750,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 18000 BTU

Điều hòa treo tường LG V18ENC 18000BTU 1 chiều inverter,ga R410A
Giá: 15,990,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 13000 BTU

Điều hòa treo tường LG V13ENC 13000BTU 1 chiều inverter,ga R410A
Giá: 10,100,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 10000 BTU

Điều hòa treo tường LG V10ENC 10000BTU,1 chiều inverter,ga R410A
Giá: 8,450,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 24000 BTU

Điều hòa treo tường LG V24ENC 24000BTU 1 chiều inverter
Giá: 18,750,000 đ
ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang