Điều hòa Mitsubishi 2 chiều

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 22000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 22000BTU 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 31,510,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 18000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK50ZJ-S 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 22,920,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 0 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK/SRC 45ZMP-S, 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 19,890,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 18000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 18000BTU 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 20,000,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 12000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK35ZJ-S 12000BTU 2 chiều inverter
Giá: 16,100,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 12000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK35ZMP-S 12000BTU 2 chiều inverter
Giá: 14,150,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 9000 BTU

Điều hòa Mitsubishi SRK25ZJ-S, 2 chiều ,inverter,9000BTU
Giá: 13,690,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 9000 BTU

Điều hòa Mitsubishi SRK25ZMP-S 2 chiều Inverter,
Giá: 11,390,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều 24000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 24000BTU 2 cục 2 chiều non - inverter
Giá: 21,900,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều 9000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 9000BTU 2 cục 2 chiều non - inverter
Giá: 10,150,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều 12000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 12000BTU 2 cục 2 chiều non - inverter
Giá: 12,370,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều 18000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 18000BTU 2 cục 2 chiều non - inverter
Giá: 19,120,000 đ
ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang