Mua Điều hòa Mitsubishi chính hãng

Điều hòa treo tường 1 chiều 9000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MS/MU-HL25VC 1 chiều
Giá: 7,350,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 17000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH18VA1 chiều , inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 11000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH13VA 1 chiều , inverter
Giá: 11,800,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 9000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH10VA 1 chiều , inverter
Giá: 9,650,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 16000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MU/MS-GH18VC 1 chiều
Giá: 15,200,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 12000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MU/MS-GH13VC 1 chiều
Giá: 10,450,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 9000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MU/MS-GH10VC 1 chiều
Giá: 7,850,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 22000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MU/MS-H24VC 1 chiều
Giá: 17,500,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 12000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MS-HL35VC/MU-HL35VC 1 chiều
Giá: 9,300,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 18000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MS/MU-HL50VC 1 chiều
Giá: 13,600,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 24000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MS/MU-HL60VC1 chiều
Giá: 17,975,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 9000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MU/MS-HL25VC 1 chiều
Giá: 8,200,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 22000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 22000BTU 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 31,510,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 18000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK50ZJ-S 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 22,920,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 0 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK/SRC 45ZMP-S, 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 19,890,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 18000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 18000BTU 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 20,000,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 12000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK35ZJ-S 12000BTU 2 chiều inverter
Giá: 16,100,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 12000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK35ZMP-S 12000BTU 2 chiều inverter
Giá: 14,150,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 9000 BTU

Điều hòa Mitsubishi SRK25ZJ-S, 2 chiều ,inverter,9000BTU
Giá: 13,690,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 9000 BTU

Điều hòa Mitsubishi SRK25ZMP-S 2 chiều Inverter,
Giá: 11,390,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 17060 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK18YN-18000BTU 2 cục 1 chiều inverter
Giá: 18,950,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 10918 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK13YN- 13000BTU 2 cục 1 chiều inverter
Giá: 12,120,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 8530 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK10YN-S, 10000BTU 1 chiều inverter
Giá: 9,990,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 17060 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 18000BTU 2 cục 1 chiều inverter
Giá: 21,150,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 10918 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 12000BTU 2 cục 1 chiều inverter
Giá: 14,180,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 9000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 10000BTU 2 cục 1 chiều inverter
Giá: 11,730,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều 24000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 24000BTU 2 cục 2 chiều non - inverter
Giá: 21,900,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều 9000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 9000BTU 2 cục 2 chiều non - inverter
Giá: 10,150,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều 12000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 12000BTU 2 cục 2 chiều non - inverter
Giá: 12,370,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều 18000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 18000BTU 2 cục 2 chiều non - inverter
Giá: 19,120,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 24600 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 25000BTU 2 cục 1 chiều non - inverter
Giá: 20,800,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 22860 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 23000BTU 2 cục 1 chiều non - inverter
Giá: 18,450,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 18100 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 18000BTU 2 cục 1 chiều non - inverter
Giá: 15,700,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 17060 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 17000BTU 2 cục 1 chiều non - inverter
Giá: 13,950,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 12500 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi 13000BTU 1 chiều non - inverter
Giá: 10,600,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 12000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi 12000BTU 1 chiều non - inverter
Giá: 8,750,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 9800 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi 10000BTU 1 chiều, hàng thường
Giá: 8,500,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 9000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 9000BTU 2 cục 1 chiều non - inverter
Giá: 6,500,000 đ

Tìm theo giá

Loại điều hòa

Đặc điểm nổi bật

Công suất lạnh (BTU/H)

ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang