Điều hòa nhiệt độ 1 chiều inverter

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa treo tường General 18000BTU, 2 cục 1 chiều,inverter
Giá: 17,350,000 đ

Điều hòa Multi Daikin 27300 BTU

DÀN NÓNG DAIKIN SUPER MULTI NX 2 CHIỀU 27.300 BTU
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Daikin 20500 BTU

Điều hòa treo tường Daikin FTKS60GVMV 22000BTU, 1 chiều inverter
Giá: 28,400,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 22000 BTU

Điều hòa treo tường Daikin FTKC60PVMV 22000BTU, 1 chiều inverter
Giá: 26,600,000 đ

Điều hòa Âm trần Panasonic 24000 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 12000 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 12000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Multi Daikin 25600 BTU

Điều hòa Multi Daikin 3MKD75DVM 26000BTU, Inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa Multi Daikin 20000 BTU

Điều hòa Multi Daikin 3MKD58DVM 20000BTU, Inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa Multi Daikin 20000 BTU

ĐIỀU HÒA MULTI DAIKIN 2MKD58DVM INVERTER
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 17000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH18VA1 chiều , inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 11000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH13VA 1 chiều , inverter
Giá: 11,800,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 9000 BTU

Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH10VA 1 chiều , inverter
Giá: 9,650,000 đ

Điều hòa Samsung 12000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR12JVFSBWK 18000BTU,1 chiều, inverter
Giá: 10,100,000 đ

Điều hòa Samsung 18000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR18JVFSBWK 18000BTU, 1 chiều, inverter
Giá: 19,400,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 18000 BTU

Điều hòa treo tường LG 18000BTU, 2 cục 1 chiều, inverter
Giá: 15,500,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 13000 BTU

Điều hòa treo tường LG 13000BTU, 2 cục 1 chiều, inverter
Giá: 10,000,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 10000 BTU

Điều hòa treo tường LG 10000BTU, 2 cục 1 chiều, inverter
Giá: 8,500,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 2400 BTU

Điều hòa treo tường LG V24ENC 24000BTU 1 chiều inverter,ga R410A
Giá: 18,750,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 18000 BTU

Điều hòa treo tường LG V18ENC 18000BTU 1 chiều inverter,ga R410A
Giá: 15,990,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 13000 BTU

Điều hòa treo tường LG V13ENC 13000BTU 1 chiều inverter,ga R410A
Giá: 10,100,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 10000 BTU

Điều hòa treo tường LG V10ENC 10000BTU,1 chiều inverter,ga R410A
Giá: 8,450,000 đ

Điều hòa Tủ đứng Daikin 34000 BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 34000BTU 2 cục 1 chiều, inverter
Giá: 51,400,000 đ

Điều hòa Tủ đứng Daikin 42000 BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 42000BTU 2 cục 2 chiều, inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Daikin 46100 BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 46000BTU 2 cục 2 chiều, inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần Cassette Daikin 48000 BTU

Điều hòa âm trần Daikin đa chiều 48000BTU 2 chiều, inverter,ga R410A
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Daikin 24200 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 24000BTU 2 cục 1 chiều,inverter,R32
Giá: 30,000,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 11900 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 12000BTU 1 chiều, inverter,R410
Giá: 13,200,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 9000BTU 2 cục 1 chiều, inverter,ga R32
Giá: 9,850,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 24000 BTU

Điều hòa treo tường Panasonic 24000BTU 1 chiều,inverter
Giá: 24,850,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 18000 BTU

Điều hòa treo tường Panasonic 18000BTU 1 chiều,inverter
Giá: 23,700,000 đ

Điều hòa Tủ đứng Daikin 46000 BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 46000BTU 2 cục 1 chiều inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Daikin 42600 BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 43000BTU 2 cục 1 chiều inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 30000 BTU

Điều hòa âm trần General 30000BTU 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 12000 BTU

Điều hòa treo tường General 12000BTU 2 cục 1 chiều,inverter
Giá: 10,900,000 đ

Điều hòa Midea 18000 BTU

Điều hòa Midea treo tường 18000BTU 1 chiều inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 10918 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK13YN- 13000BTU 2 cục 1 chiều inverter
Giá: 12,120,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 17060 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 18000BTU 2 cục 1 chiều inverter
Giá: 21,150,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 10918 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 12000BTU 2 cục 1 chiều inverter
Giá: 14,180,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter 9000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 10000BTU 2 cục 1 chiều inverter
Giá: 11,730,000 đ

Điều hòa treo tường 1 chiều 24600 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 25000BTU 2 cục 1 chiều non - inverter
Giá: 20,800,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 24000 BTU

Điều hòa treo tường LG V24ENC 24000BTU 1 chiều inverter
Giá: 18,750,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 12000 BTU

Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter
Giá: 12,400,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 9000 BTU

Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter
Giá: 10,300,000 đ
ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang