Điều hòa nhiệt độ 2 chiều inverter

Điều hòa Fujitsu 24000 BTU

Điều hòa treo tường Fujitsu 24000BTU, 2 cục 2 chiều,inverter
Giá: 29,800,000 đ

Điều hòa Fujitsu 18000 BTU

Điều hòa treo tường Fujitsu 18000BTU, 2 cục 2 chiều,inverter
Giá: 24,150,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa treo tường General 18000BTU, 2 cục 2 chiều,inverter
Giá: 21,150,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 17100 BTU

Điều hòa treo tưởng Daikin 18000BTU, 2 cục 2 chiều,ga R410A, inverter
Giá: 23,550,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 20500 BTU

Điều hòa treo tưởng Daikin 21000BTU, 2 cục 2 chiều,ga R410A, inverter
Giá: 32,600,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 24000 BTU

Điều hòa treo tưởng Daikin 24000BTU, 2 cục 2 chiều,ga R410A, inverter
Giá: 36,800,000 đ

Điều hòa Âm trần Panasonic 24200 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F28DB4E5/CU-L28,24200BTU,2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 21500 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F24DB4E5/CU-L2 21500BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 42600 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F43DB4E5/CU-L4 43000BTU, 2 chiều,
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H240, 24000BTU 2 chiều,inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Sumikura 18000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H180, 18000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 16,700,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 12000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H120, 12000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 9,950,000 đ

Điều hòa Samsung 12000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR12HSSDNWK 12000BTU,2 chiều, inverter
Giá: 14,300,000 đ

Điều hòa Samsung 18000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR18HSSDNWK 18000BTU,2 chiều, inverter
Giá: 20,500,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 24000 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 24000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 30,400,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 18100 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 18000BTU 2 chiều,inverter:CU/CS - E18RKH
Giá: 23,700,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 12000 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 12000BTU 2 chiều,inverter:CU/CS - E12RKH
Giá: 16,100,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 11900 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 12000BTU 2 chiều,inverter: CU/CS-YE12RKH-
Giá: 13,900,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 9000 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 9000BTU 2 chiều, inverter CU/CS - E9RKH
Giá: 13,650,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 9000 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 9000BTU 2 chiều, inverter CU/CS-YE9RKH-8
Giá: 11,350,000 đ

Điều hòa Tủ đứng Daikin 34100 BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 34000BTU 2 cục 2 chiều, inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa âm trần Cassette Daikin 18000 BTU

Điều hòa âm trần Daikin đa chiều 18000BTU 2 cục 2 chiều, inverter,R410A
Giá: 32,950,000 đ

Điều hòa âm trần Cassette Daikin 26000 BTU

Điều hòa âm trần Daikin đa chiều 24000BTU 2 cục 2 chiều, inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Daikin 8500 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 9000BTU 2 cục 2 chiều, inverter, ga R410
Giá: 19,850,000 đ

Điều hòa General 24000 BTU

Điều hòa âm trần General 24000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 12000 BTU

Điều hòa treo tường General 12000BTU 2 cục 2 chiều, inverter
Giá: 11,450,000 đ

Điều hòa General 9000 BTU

Điều hoà treo tường General 9000BTU 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 10,250,000 đ

Điều hòa Cassette Nagakawa 24000 BTU

Điều hòa nối ống gió Nagakawa 24000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 22000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 22000BTU 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 31,510,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 18000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK50ZJ-S 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 22,920,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 0 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK/SRC 45ZMP-S, 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 19,890,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 18000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường 18000BTU 2 cục 2 chiều inverter
Giá: 20,000,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 12000 BTU

Điều hòa Mitsubishi treo tường SRK35ZJ-S 12000BTU 2 chiều inverter
Giá: 16,100,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 9000 BTU

Điều hòa Mitsubishi SRK25ZJ-S, 2 chiều ,inverter,9000BTU
Giá: 13,690,000 đ

Điều hòa treo tường 2 chiều Inverter 9000 BTU

Điều hòa Mitsubishi SRK25ZMP-S 2 chiều Inverter,
Giá: 11,390,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H240 24000BTU 2 chiều
Giá: 14,350,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 28000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura 28000BTU 2 chiều inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa Treo tường LG 10000 BTU

Điều hòa treo tường LG 10000BTU 2 chiều inverter
Giá: 10,000,000 đ

Điều hòa Treo tường LG 12000 BTU

Điều hòa treo tường LG 13000BTU 2 chiều inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa Treo tường LG 18000 BTU

Điều hòa treo tường LG 18000BTU 2 chiều inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa Treo tường LG 24000 BTU

Điều hòa treo tường LG B24DN1 24000BTU 2 chiều inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Panasonic 12000 BTU

Điều hòa treo tường Panasonic 12000BTU 2 chiều inverter
Giá: 13,600,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 12000 BTU

Điều hoà treo tường Panasonic 12000BTU 2 chiều inverter
Giá: 16,000,000 đ

Điều hòa Trung tâm Daikin 38200 BTU

Điều hòa Daikin VRV - IVS 38000BTU 2 chiều lạnh inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa Trung tâm Daikin 38200 BTU

ĐIỀU HÒA DAIKIN VRV III - S 38000BTU INVERTER 2 CHIỀU LẠNH
Giá: Liên hệ
ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang