Điều hòa nhiệt độ 2 chiều

Điều hòa Multi Daikin 17700 BTU

Dàn nóng Daikin 3MXS52EVMA, 17.700 BTU, 2 chiều
Giá: 26,300,000 đ

Điều hòa Multi Daikin 23200 BTU

Dàn nóng Daikin 3MXS68EVMA, 23.200 BTU, 2 chiều
Giá: 32,320,000 đ

Điều hòa Multi Daikin 28000 BTU

Dàn nóng Daikin 4MXS80EVMA, 28.000 BTU, 2 chiều
Giá: 37,580,000 đ

Điều hòa Multi Daikin 34000 BTU

Dàn nóng Daikin 5MXS100LVMA, 34.000 BTU,2 chiều
Giá: 46,100,000 đ

Điều hòa Fujitsu 24000 BTU

Điều hòa treo tường Fujitsu 24000BTU, 2 cục 2 chiều,inverter
Giá: 29,800,000 đ

Điều hòa Fujitsu 18000 BTU

Điều hòa treo tường Fujitsu 18000BTU, 2 cục 2 chiều,inverter
Giá: 24,150,000 đ

Điều hòa Fujitsu 18000 BTU

Điều hòa treo tường Fujitsu 18000BTU, 2 cục 2 chiều,thường
Giá: 19,975,000 đ

Điều hòa Tủ đứng Nagakawa 9000 BTU

Điều hòa treo tường Nagakawa 2 cục 2 chiều
Giá: 6,700,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa treo tường General 18000BTU, 2 cục 2 chiều,inverter
Giá: 21,150,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 17100 BTU

Điều hòa treo tưởng Daikin 18000BTU, 2 cục 2 chiều,ga R410A, inverter
Giá: 23,550,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 20500 BTU

Điều hòa treo tưởng Daikin 21000BTU, 2 cục 2 chiều,ga R410A, inverter
Giá: 32,600,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 24000 BTU

Điều hòa treo tưởng Daikin 24000BTU, 2 cục 2 chiều,ga R410A, inverter
Giá: 36,800,000 đ

Điều hòa Âm trần Panasonic 34000 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F34DB4E5/CU-L3 34000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 24200 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F28DB4E5/CU-L28,24200BTU,2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 21500 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F24DB4E5/CU-L2 21500BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 42600 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F43DB4E5/CU-L4 43000BTU, 2 chiều,
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 42600 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F43DB4E5 43000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 24200 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F28DB4E5 24000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 24900 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F24DB4E5 24000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Cassette Sumikura 48000 BTU

Điều hòa âm trần Simikura APC/APO-H480,48000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Cassette Sumikura 24000 BTU

Điều hòa âm trần Simikura APC/APO-H240,24000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Cassette Sumikura 18000 BTU

Điều hòa âm trần Simikura APC/APO-H180,18000BTU 2 chiều
Giá: 20,000,000 đ

Điều hòa Tủ đứng Sumikura 60000 BTU

Điều hòa tủ đứng Simikura APF/APO-H600, 60000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Sumikura 48000 BTU

Điều hòa tủ đứng Simikura APF/APO-H480, 48000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Sumikura 24000 BTU

Điều hòa tủ đứng Simikura APF/APO-H240, 24000BTU 2 chiều
Giá: 20,350,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 28000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-280, 28000BTU 2 chiều
Giá: 16,300,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 28000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H280, 28000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H240, 24000BTU 2 chiều
Giá: 14,700,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 18000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus PS/APO-H180, 18000BTU 2 chiều
Giá: 11,300,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 12000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H120, 12000BTU 2 chiều
Giá: 9,000,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 9000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H092, 9000BTU 2 chiều
Giá: 6,500,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H240, 24000BTU 2 chiều,inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Sumikura 18000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H180, 18000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 16,700,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 12000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H120, 12000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 9,950,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 9000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H092, 9000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 7,400,000 đ

Điều hòa General 30000 BTU

Điều hòa nối ống gió General ARG30RLC 30000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 54000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG54RBA3W 54000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 45000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG45RBA3W 45000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 36000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG36RBA3W 36000BTU, 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 30000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG30RBA-W 30000BTU, 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa General 24000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG24RBAJ 24000BTU, 2 chiều
Giá: 28,550,000 đ

Điều hòa General 18000 BTU

Điều hòa áp trần General ABG18RBAJ 18000BTU,2 chiều
Giá: 24,650,000 đ

Điều hòa Galanz 24000 BTU

Điều hòa treo tường Galanz AUS-24H 24000BTU, 2 cục 2 chiều
Giá: 14,200,000 đ

Điều hòa Galanz 9000 BTU

Điều hòa treo tường Galanz AUS-09H 9000BTU, 2 cục 2 chiều
Giá: 5,750,000 đ

Điều hòa Midea 18000 BTU

Điều hòa âm trần Midea MCC-18HR 18000BTU, 2 cục 2 chiều
Giá: 16,600,000 đ
ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang