Mua Điều hòa Panasonic chính hãng

Điều hòa Âm trần Panasonic 19000 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 19000BTU,1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 24000 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 24000 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 18000 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU, 1 chiều,
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 12000 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 12000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 34000 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F34DB4E5/CU-L3 34000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 24200 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F28DB4E5/CU-L28,24200BTU,2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 21500 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F24DB4E5/CU-L2 21500BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 42600 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F43DB4E5/CU-L4 43000BTU, 2 chiều,
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 42600 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F43DB4E5 43000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 24200 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F28DB4E5 24000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 24900 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-F24DB4E5 24000BTU, 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 46600 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-D50DB4H5 46000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 43000 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-D43DB4H5 43000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 34000 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic CS-D34DB4H5 34000BTU, 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Panasonic 12000 BTU

Điều hòa treo tường Panasonic 12000BTU 1 chiều, loại sang trọng
Giá: 12,550,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 24000 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 24000BTU 1 chiều, loại sang trọng
Giá: 21,400,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 24000 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 24000BTU 2 chiều, loại cao cấp
Giá: 22,850,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 18400 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 18000BTU 2 chiều, loại cao cấp
Giá: 18,500,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 12200 BTU

Điều hoà treo tường Panasonic 12000BTU 2 chiều, loại cao cấp
Giá: 11,600,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 9040 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 9000BTU 2 chiều, loại cao cấp
Giá: 9,400,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 24000 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 24000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 30,400,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 18100 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 18000BTU 2 chiều,inverter:CU/CS - E18RKH
Giá: 23,700,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 12000 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 12000BTU 2 chiều,inverter:CU/CS - E12RKH
Giá: 16,100,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 11900 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 12000BTU 2 chiều,inverter: CU/CS-YE12RKH-
Giá: 13,900,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 9000 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 9000BTU 2 chiều, inverter CU/CS - E9RKH
Giá: 13,650,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 9000 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 9000BTU 2 chiều, inverter CU/CS-YE9RKH-8
Giá: 11,350,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 23600 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 24000BTU 1 chiều, loại bán sang trọng
Giá: 21,000,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 12000 BTU

Điều hòa treo tường Pannasonic 12000BTU 1 chiều, loại bán sang trọng
Giá: 9,950,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 24000 BTU

Điều hòa treo tường Panasonic 24000BTU 1 chiều,inverter
Giá: 24,850,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 18000 BTU

Điều hòa treo tường Panasonic 18000BTU 1 chiều,inverter
Giá: 23,700,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 9000 BTU

Điều hòa treo tường Panasonic 9000BTU 1 chiều,bán sang trọng
Giá: 7,680,000 đ

Điều hòa Tủ đứng Panasonic 42000 BTU

Điều hòa tủ đứng Panasonic 42000BTU 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Panasonic 18000 BTU

Điều hòa tủ đứng Panasonic 18000BTU 2 chiều lạnh
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Panasonic 18000 BTU

Điều hòa tủ đứng Panasonic 18000BTU 1 chiều lạnh
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Panasonic 28000 BTU

Điều hòa tủ đứng Panasonic 28000BTU 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Panasonic 45000 BTU

Điều hòa tủ đứng Panasonic 45000BTU 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Panasonic 28000 BTU

Điều hòa tủ đứng Panasonic 28000BTU 2 chiều
Giá: 34,700,000 đ

Điều hòa Âm trần Panasonic 22100 BTU

Điều hòa Cassette âm trần Panasonic 24000BTU 1 chiều, Economy
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 34000 BTU

Điều hòa Panasonic âm trần 34000BTU 2 chiều non-inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 42600 BTU

Điều hòa Cassette âm trần Panasonic 43000BTU 2 chiều Economy
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 25160 BTU

Điều hòa âm trần Panasonic 25000BTU 1 chiều ,Non-inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 17100 BTU

Điều hòa Cassette âm trần Panasonic 18000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Âm trần Panasonic 18100 BTU

Điều hòa Cassette âm trần Panasonic 19000BTU 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Panasonic 12000 BTU

Điều hòa treo tường Panasonic 12000BTU 2 chiều inverter
Giá: 13,600,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 18000 BTU

Điều hòa Panasonic 18000BTU (DELUXE 1 CHIỀU )1 chiều hàng sang trọng
Giá: 19,900,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 12000 BTU

Điều hoà treo tường Panasonic 12000BTU 2 chiều inverter
Giá: 16,000,000 đ

Điều hòa treo tường Panasonic 12000 BTU

Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều inverter
Giá: 12,400,000 đ

Tìm theo giá

Loại điều hòa

Đặc điểm nổi bật

Công suất lạnh (BTU/H)

ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang