Mua Điều hòa Samsung chính hãng

Điều hòa Samsung 24000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung 24000BTU AR24HCFSSUR, 1 chiều
Giá: 19,100,000 đ

Điều hòa Samsung 12000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR12HSSDNWK 12000BTU,2 chiều, inverter
Giá: 14,300,000 đ

Điều hòa Samsung 12000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR12JVFSBWK 18000BTU,1 chiều, inverter
Giá: 10,100,000 đ

Điều hòa Samsung 12000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR12JCFSSURNSV 12000BTU,1 chiều
Giá: 8,500,000 đ

Điều hòa Samsung 12000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR12HSSDNWK 12000BTU,2 chiều
Giá: 14,300,000 đ

Điều hòa Samsung 12000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AQ12TS 12000BTU, 2 cục 2 chiều
Giá: 8,350,000 đ

Điều hòa Samsung 12000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR12JCFSSUR 12000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: 9,250,000 đ

Điều hòa Samsung 12000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AS12UU 12000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: 7,200,000 đ

Điều hòa Samsung 18000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR18HSSDNWK 18000BTU,2 chiều, inverter
Giá: 20,500,000 đ

Điều hòa Samsung 18000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR18JVFSBWK 18000BTU, 1 chiều, inverter
Giá: 19,400,000 đ

Điều hòa Samsung 18000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AQ18TS 18000BTU,2 chiều
Giá: 14,600,000 đ

Điều hòa Samsung 18000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR18JPFNSWK 18000BTU, 2 chiều
Giá: 15,800,000 đ

Điều hòa Samsung 18000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR18JCFSSUR 18000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: 14,200,000 đ

Điều hòa Samsung 18000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AS18TU18000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Samsung 24000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR24JPFNSWK 24000BTU, 2 cục 2 chiều
Giá: 20,350,000 đ

Điều hòa Samsung 24000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR24JCFSSUR 24000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: 19,200,000 đ

Điều hòa Samsung 24000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AS24UW 24000BTU, 2 cục 2 chiều
Giá: 18,950,000 đ

Điều hòa Samsung 9000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AQ09TS 9000BTU, 2 cục 2 chiều
Giá: 7,950,000 đ

Điều hòa Samsung 9000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR09JCFNSGM 9000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: 6,900,000 đ

Điều hòa Samsung 9000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AR09JCFSSUR 9000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: 7,500,000 đ

Điều hòa Samsung 9000 BTU

Điều hòa treo tường Samsung AS09TU 9000BTU, 2 cục 1 chiều
Giá: 7,600,000 đ

Điều hòa Samsung

Tìm theo giá

Loại điều hòa

Đặc điểm nổi bật

Công suất lạnh (BTU/H)

ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang