Điều hòa Sumikura 2 chiều

Điều hòa Cassette Sumikura 48000 BTU

Điều hòa âm trần Simikura APC/APO-H480,48000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Cassette Sumikura 24000 BTU

Điều hòa âm trần Simikura APC/APO-H240,24000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Cassette Sumikura 18000 BTU

Điều hòa âm trần Simikura APC/APO-H180,18000BTU 2 chiều
Giá: 20,000,000 đ

Điều hòa Tủ đứng Sumikura 60000 BTU

Điều hòa tủ đứng Simikura APF/APO-H600, 60000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Sumikura 48000 BTU

Điều hòa tủ đứng Simikura APF/APO-H480, 48000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Sumikura 24000 BTU

Điều hòa tủ đứng Simikura APF/APO-H240, 24000BTU 2 chiều
Giá: 20,350,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 28000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-280, 28000BTU 2 chiều
Giá: 16,300,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 28000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H280, 28000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H240, 24000BTU 2 chiều
Giá: 14,700,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 18000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus PS/APO-H180, 18000BTU 2 chiều
Giá: 11,300,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 12000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H120, 12000BTU 2 chiều
Giá: 9,000,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 9000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H092, 9000BTU 2 chiều
Giá: 6,500,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H240, 24000BTU 2 chiều,inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Sumikura 18000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H180, 18000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 16,700,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 12000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H120, 12000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 9,950,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 9000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H092, 9000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 7,400,000 đ

Điều hòa Tủ đứng Sumikura 50000 BTU

Điều hòa tủ đứng Simikura 50000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Sumikura 28000 BTU

Điều hòa tủ đứng Simikura 28000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: 21,300,000 đ

Điều hòa Tủ đứng Sumikura 36000 BTU

Điều hòa tủ đứng Simikura 2 cục 2 chiều 36000BTU
Giá: 25,300,000 đ

Điều hòa Áp trần Sumikura 50000 BTU

Điều hòa áp trần Simikura 50000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa Áp trần Sumikura 36000 BTU

Điều hòa áp trần Simikura 36000BTU 2 cục 2 chiều:
Giá: Liên hệ

Điều hòa Cassette Sumikura 28000 BTU

Điều hòa âm trần Simikura 28000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: 25,200,000 đ

Điều hòa Cassette Sumikura 36000 BTU

Điều hòa âm trần Simikura 36000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: 28,500,000 đ

Điều hòa Cassette Sumikura 50000 BTU

Điều hòa âm trần Simikura 50000BTU 2 cục 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H240 24000BTU 2 chiều
Giá: 14,350,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 18000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H180 18000BTU 2 chiều
Giá: 10,800,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 12000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H120 12000BTU 2 chiều
Giá: 7,550,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 9000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H092 9000BTU 2 chiều
Giá: 6,150,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 28000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura 28000BTU 2 chiều inverter
Giá: Liên hệ
ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang