Mua Điều hòa treo tường Daikin chính hãng

Điều hòa treo tường Daikin 17100 BTU

Điều hòa treo tưởng Daikin 18000BTU, 2 cục 2 chiều,ga R410A, inverter
Giá: 23,550,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 20500 BTU

Điều hòa treo tưởng Daikin 21000BTU, 2 cục 2 chiều,ga R410A, inverter
Giá: 32,600,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 24000 BTU

Điều hòa treo tưởng Daikin 24000BTU, 2 cục 2 chiều,ga R410A, inverter
Giá: 36,800,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 20500 BTU

Điều hòa treo tường Daikin FTKS60GVMV 22000BTU, 1 chiều inverter
Giá: 28,400,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 22000 BTU

Điều hòa treo tường Daikin FTKC60PVMV 22000BTU, 1 chiều inverter
Giá: 26,600,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 22530 BTU

Điều hòa treo tường Daikin FTNE60MV1V 22000BTU, 1 chiều thường
Giá: 20,300,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 8500 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 9000BTU 2 cục 2 chiều, inverter, ga R410
Giá: 19,850,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 24200 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 24000BTU 2 cục 1 chiều,inverter,R32
Giá: 30,000,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 11900 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 12000BTU 1 chiều, inverter,R410
Giá: 13,200,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 9000BTU 2 cục 1 chiều, inverter,ga R32
Giá: 9,850,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 9000BTU 1 chiều, non -inverter
Giá: 7,450,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 21500 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 22000BTU 2 cục 1 chiều, non -inverter
Giá: 20,400,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 18000BTU 2 cục 1 chiều, non -inverter,R410
Giá: 15,690,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 11450 BTU

Điều hòa treo tường Daikin 12000BTU 2 cục 1 chiều, non -inverter
Giá: 34,550,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU

Điều hòa treo tường Daikin FTNE25MV1V9, 9000BTU 1 chiều, non -inverter,
Giá: 34,450,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 17100 BTU

ĐIỀU HÒA DAIKIN 18000BTU 2 CHIỀU INVERTER,R32
Giá: 29,300,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 8500 BTU

ĐIỀU HÒA DAIKIN 9000BTU 1 CHIỀU, INVERTER, GA 32
Giá: 1,250,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG DAIKIN 18000BTU 1 CHIỀU, INVERTER,R32
Giá: 27,700,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 21200 BTU

ĐIỀU HÒA DAIKIN 22000BTU 2 CHIỀU INVERTER,R22
Giá: 34,720,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 24200 BTU

ĐIỀU HÒA DAIKIN 24000BTU 2 CHIỀU INVERTER,R32
Giá: 40,100,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 11900 BTU

ĐIỀU HÒA DAIKIN 12000BTU 1 CHIỀU, INVERTER,R32
Giá: 17,600,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 21000 BTU

ĐIỀU HÒA DAIKIN 21000BTU 1 CHIỀU INVERTER,FTKC60PVMV
Giá: 35,400,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU

ĐIỀU HÒA DAIKIN 9000BTU 2 CHIỀU INVERTER,R32
Giá: 19,850,000 đ

Điều hòa treo tường Daikin 12000 BTU

ĐIỀU HÒA DAIKIN 12000BTU 2 CHIỀU INVERTER, R410
Giá: 19,300,000 đ

Tìm theo giá

Loại điều hòa

Đặc điểm nổi bật

Công suất lạnh (BTU/H)

ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang