Mua Điều hòa treo tường Sumikura chính hãng

Điều hòa treo tường Sumikura 28000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-280, 28000BTU 2 chiều
Giá: 16,300,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 28000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H280, 28000BTU 2 chiều
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Sumikura 28000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-280, 28000BTU 1 chiều
Giá: 15,100,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H240, 24000BTU 2 chiều
Giá: 14,700,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 18000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus PS/APO-H180, 18000BTU 2 chiều
Giá: 11,300,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 12000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H120, 12000BTU 2 chiều
Giá: 9,000,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 9000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H092, 9000BTU 2 chiều
Giá: 6,500,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H240, 24000BTU 1 chiều
Giá: 12,850,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 18000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H180, 18000BTU 1 chiều
Giá: 10,000,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 12000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H120, 12000BTU 1 chiều
Giá: 7,300,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 9000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura Plus APS/APO-H092, 9000BTU 1 chiều
Giá: 5,800,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H240, 24000BTU 2 chiều,inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Sumikura 18000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H180, 18000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 16,700,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 12000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H120, 12000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 9,950,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 9000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H092, 9000BTU 2 chiều,inverter
Giá: 7,400,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-240 24000BTU 1 chiều
Giá: 12,900,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 24000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H240 24000BTU 2 chiều
Giá: 14,350,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 18000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H180 18000BTU 2 chiều
Giá: 10,800,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 12000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H120 12000BTU 2 chiều
Giá: 7,550,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 9000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-H092 9000BTU 2 chiều
Giá: 6,150,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 28000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura 28000BTU 2 chiều inverter
Giá: Liên hệ

Điều hòa treo tường Sumikura 18000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-180 18000BTU 1 chiều non - inverter
Giá: 9,650,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 12000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-120 12000BTU 1 chiều non - inverter
Giá: 6,850,000 đ

Điều hòa treo tường Sumikura 9000 BTU

Điều hòa treo tường Simikura APS/APO-092 9000BTU 1 chiều non - inverter
Giá: 5,500,000 đ

Tìm theo giá

Loại điều hòa

Đặc điểm nổi bật

Công suất lạnh (BTU/H)

ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG
0905 200 566
ĐIỀU HÒA DỰ ÁN
0905 923 668
Về đầu trang